De Beijer Bladel

Cultuurtechnisch Loonbedrijf

In verband met beƫindiging van ons bedrijf zijn wij gesloten vanaf 21 juli 2018.

Cultuur technische werken

Onder cultuur technische werken wordt verstaan het werk aan openbaar groen en landschapselementen. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten, of bijdragen aan een betere verkeersveiligheid.

Bosbouw

Onder bosbouw vallen de werkzaamheden waarmee na het oogsten van bos het perceel in orde wordt gemaakt voor de volgende oogst, of waarbij een bos bijvoorbeeld wordt omgevormd naar heide of landbouwgrond.

Recycling

Bij recycling worden vrijkomende reststoffen opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen. Wij beperken ons hierbij tot groenafval, takken en stobben. De nieuwe producten worden ingezet als biobrandstof, biofilter of bodemverbeteraar.

Onderhoud natte graslanden

In Nederland worden steeds meer natte, weinig draagkrachtige graslanden aangelegd. Om deze te onderhouden hebben wij een aantal in eigen huis ontwikkelde machines.

Inname groenafval – Verkoop producten

Op onze werf in Hapert kunt u terecht voor het storten van uw groenafval en het afhalen van diverse bodemproducten en biobrandstoffen.

Verhuur en Machinepark

Het is mogelijk diverse machines te huren, met of zonder bediening

Voor ons laatste nieuws:

Bekijk onze facebookpagina

iso_9001 logo TUV

Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden!