Bosfrees

Om opslag of houtresten na de oogst kort te maken is een bosfrees de uitgelezen machine. De machine hangt aan een tractor van 360 pk die achteruit rijdt. De frees verkleint moeiteloos takken, stobben en opslag tot de gewenste grootte.

Het is mogelijk om met deze bosfrees tot ongeveer 5 centimeter onder maaiveld te werken. Tevens is de machine uitgerust met een, door onze vaste machinist Cees Hermans, bedacht en ontwikkeld veiligheidsrek, waardoor wegspringend materiaal tot een minimum wordt beperkt.

Stobbenspitter

Als een perceel na het verwijderen van houtopstanden opnieuw geplant of gezaaid moet worden is het gewenst dat alle aanwezige houtresten verkleind zijn.

Wij maken hiervoor gebruik van deze stobbenspitter. Dit is een vol veld overtop frees die wortels en stobben tot een diameter van ongeveer 40 centimeter kan verkleinen. De maximale werkdiepte bedraagt 40 centimeter.

Cultuurploeg

Na het bosfrezen is een perceel nog niet geschikt voor herplant of natuurlijke bezaaiing. Hiervoor dient eerst de aanwezige humuslaag verwijderd te worden. Hiervoor gebruiken wij een loft cultuurploeg.

Door de getande schijven krabt deze de humuslaag opzij waardoor de minerale bodem vrijkomt, en er zodoende een prima zaaibed ontstaat..