De Beijer Bladel is sinds december 2016 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder Niveau 3

Als familiebedrijf vinden wij dat wij een speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de volgende generaties. Wij hebben duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel staan en willen actief een steentje bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot. Om deze reden hebben wij in 2016 officieel trede 3 van de CO2-prestatieladder behaald.
De CO2 prestatieladder is een instrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, zie www.skao.nl) om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
Doel van de CO2 prestatieladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen, en voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen onderneming en eigen projecten te reduceren. Dit instrument stimuleert bedrijven deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en de daarbij verworven kennis te delen, en samen met collega’s, leveranciers, opdrachtgevers en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Meer informatie over de concrete invulling van ons bedrijf vindt u hieronder:

Bekijk hier Actieve deelname initiatieven 25-10-2016
Bekijk hier CO2 Certificaat
Bekijk hier CO2 prestatieladder 25-10-2016
Bekijk hier Energie Audit Verslag 2015 en plan 2016-2020
Bekijk hier www.skao.nl voor onze deelname aan initiatieven
Bekijk hier CO2 prestatieladder 2016 24-01-2017
Bekijk hier Actieve deelname initiatieven 6-4-2017
Bekijk hier CO2 prestatieladder 2016 15-8-2017
Bekijk hier Energie Audit Verslag 2017 en plan 2016-2020 (versie 2).doc
Bekijk hier  CO2 prestatieladder 2017 26-1-2018