Stobbenfrees

Wanneer een boom gerooid is en de stobbe dient verwijderd te worden, is uitfrezen een goede optie. Voor het uitfrezen maken wij gebruik van een hydraulisch aangedreven stobbenfrees. Het freeswiel is gemonteerd aan een arm waardoor ook stobben over een muurtje of sloot bereikbaar zijn. Tevens kan het freeswiel ten opzichte van de arm verdraaid worden zodat ook de meest moeilijke plaatsen bereikbaar zijn. De maximale werkdiepte bedraagt ongeveer 1 meter.

Wortelsnijder

Opgroeiende boomwortels kunnen veel schade aan bestrating of bijvoorbeeld sportvelden veroorzaken. Met deze in eigen huis ontwikkelde wortelsnijder kunnen we deze ongewenste wortels doorzagen tot een diepte van ongeveer 50 centimeter. De benodigde werkbreedte tussen boom en verharding bedraagt ongeveer 50 centimeter. Door achteruit te werken wordt de freessleuf gelijk weer dichtgemaakt en vastgereden.

Bermenfrees

Wanneer de afwatering van een rijbaan onvoldoende is ligt dat in veel gevallen aan een te hoge bermkant. Met deze bermenfrees kunnen wij in één werkgang het overtollige materiaal onder het juiste profiel affrezen en op een vrachtauto laden. Tevens is het mogelijk om met deze machine weggereden bermkanten in profiel te brengen.

Maai-zuig combinatie

Bij het huidige bermbeheer is verschraling gewenst. De meest effectieve manier om bermen te maaien en het maaisel te ruimen is door gebruik te maken van een maai-zuig combinatie. Door de montage van de maaier aan een arm ontstaat een groot werkbereik.

Motorgrader

Onverharde wegen hebben regelmatig onderhoud nodig, zodat een goede waterafvoer gewaarborgd is en daarmee de wegen begaanbaar blijven. De snelste en beste manier om een (semi-) verharde weg terug onder profiel te brengen is met een motorgrader, Voorafgaand aan het profileren wordt het wegdek losgetrokken voor een betere aanhechting, en na profilering af gewalst.

Choppermachine

Op veel heidevelden treed het probleem van houtopslag of vergrassing op. Om dit effect tegen te gaan maken wij gebruik van een choppermachine. Dit is als het ware een lichte bosfrees met opraapsysteem. De werkdiepte is instelbaar zodat een vergraste humuslaag kan worden verwijderd, alsook houtige opslag.