Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het niet meer dan logisch dat wij een verantwoordelijkheid hebben om een steentje bij te dragen aan mens, milieu en maatschappij. Dit komt tot uiting in de volgende acties:

Milieu

Duurzaamheid wordt een steeds groter uitgangspunt in de bedrijfsvoering en in de praktijk van De Beijer Bladel. Het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van energieverbruik zijn belangrijke aandachtgebieden. Wij hebben dan ook in december 2016 het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Daarnaast houden wij met de aanschaf van nieuw materiaal rekening met: veiligheid, duurzaamheid, onderhoudsintervallen, brandstofverbruik, levensduur, inzetbaarheid en ergonomie. Bij de planning en voorbereiding wordt gestreefd naar minder transportbewegingen en een goede routeplanning.
Opruimen en schoonhouden van de werkplek draagt bij aan de veiligheid. Wij scheiden onze afvalstromen. Daar waar mogelijkheden liggen stappen wij steeds meer over op een digitale kantooromgeving.

Met de verwerking van resthout en groenafval werken wij met het cradle to cradle principe. Resthout wordt verwerkt tot houtchips of shreds, die gebruikt worden in energiecentrales om groene stroom mee op te wekken. De zeefgrond die overblijft gaat terug op het land en levert daar een bijdrage aan de verbetering van de bodemstructuur.

Mens

De Beijer Bladel beschikt over vakkundige, ervaren, flexibele en nauw betrokken medewerkers. Er werken vele personeelsleden die al vele jaren in dienst zijn. Jubilea van 12,5, 25 en zelf 40 jaar zijn bij ons geen zeldzaamheid. Wij beschouwen onze bekwame en toegewijde medewerkers als de belangrijkste factor in ons bedrijf. Daarom zijn er voor individuele medewerkers mogelijkheden om zich te ontwikkelen door middel van cursussen en trainingen. Het inzetbaar maken en houden van medewerkers heeft constant de aandacht.

In het kader van social return hebben verschillenden jongeren, ouderen en werkelozen een baan bij ons gevonden. Daarnaast zijn wij een erkend opleidingsbedrijf door Aequor, Kenteq en Fundeon. Binnen ons bedrijf werken mensen die een BBL- of BOL-opleiding volgen. Wij hebben regelmatig stagiaires op alle niveaus. Deze komen veelal van beroepsopleidingen zoals loonwerk-, machinist-, en monteurs opleidingen. Tevens plaatsen wij scholieren van de middelbare school die wij via een snuffelstage de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden. Ook van HBO-opleidingen Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde hebben stagiaires de weg naar ons bedrijf gevonden.

Maatschappij

De Beijer Bladel is als bedrijf nauw betrokken bij de lokale gemeenschap in de regio waar het bedrijf actief is. Dit komt mede omdat de meeste medewerkers op korte afstand van het bedrijf wonen. De betrokkenheid bij de lokale gemeenschap vertaald zich in jaarlijkse ondersteuning van scholen, verenigingen, plaatselijke organisaties, activiteiten, projecten en evenementen door middel van materiaal, reclame, donaties of advertenties.