Rupsmaaier

Het maaien van natte weinig draagkrachtige graslanden is een activiteit waarvoor wij de afgelopen jaren speciale machines ontwikkeld hebben.

De laatste ontwikkeling hierin is ons nieuwe 2 fasen systeem.

Eerst wordt het gewas gemaaid en in een duin gelegd m.b.v. een dubbele messenbalk met zij afleg. De maaibalk wordt aangedreven door een voertuig uitgerust met twee open aluminium rupsbanden van 120 cm breed.

2 fasen systeem, gewas wordt gemaaid met dubbele messenbalk met zijafleg

Rupsopraper

Na het maaien wordt het gewas met een tweede machine opgeraapt en afgevoerd naar het depot. Deze machine staat op vier open rupsbanden van 135 cm breed die allen aangedreven zijn. Tevens is de opraapwagen uit te rusten met messen zodat het gewas gesneden kan worden hetgeen een verdere bewerking vergemakkelijkt. Het rupsonderstel van de opraapwagen is pendelend gemonteerd, zodat deze optimaal het terrein volgt.

2 fasen systeem, gewas wordt opgeraapt en afgevoerd naar depot.

Multitrack

Naast het eerder genoemde 2 fasen systeem hebben wij ook nog deze multitrack. Deze kan een perceel maaien en oprapen in één werkgang. Tevens kan achter de machine een kipper op rupsen gekoppeld worden.