Het Bakewells Peelke is één van de goed verborgen parels die de Weerter natuur rijk is. Het peelven ligt verscholen in natuurgebied Weerter- en Budelerbergen in de oksel tussen de Eindhovense weg, A2 en de spoorlijn Eindhoven – Weert

Natuurmonumenten heeft in deze omgeving zo’n 32 hectare in beheer.
In 2013 heeft de plaatselijke scouting diversen opruim werkzaamheden uitgevoerd. Na de uitleg van de werkzaamheden gingen de scouts in diverse groepen aan de slag. Er werd onder begeleiding van vele regionale vrijwilligersgroepen gehakt en gezaagd om de poel in het gebiedje weer voldoende licht te geven. De oudere jeugd kon zich uitleven op de lieren om de wilgenopslag uit het ven te verwijderen.

Aansluitend aan dit gebied heeft De Ark ongeveer 10 hectare in eigendom. Voor dit gebied werd verwacht dat er iets archeologisch aanwezig kon zijn. Op aansluitende percelen is bij eerdere graafwerkzaamheden wel wat gevonden.

Bij het begin van de graafwerkzaamheden was er dan ook een archeoloog aanwezig. Helaas was er niets aan de grond lagen te zien, en werd er ook niets anders gevonden. De werkzaamheden die wij daar mochten uitvoeren bestonden uit het aanleggen van 2 poelen, het verwijderen van een stuw, het verwijderen van een duiker.

Verder hebben we daar twee palen dammen aan gelegd voor water beheersing in de sloot, en een stammen dam voor uitspoeling van de sloot, De stammen die we gebruikt hebben kwamen uit een aan liggend bos gebied en moesten geschild en gepunt worden. Deze werden met een trilblok de grond ingedreven, ter behoeve van vernatting van het terrein in het kader van natuurdoelstelling.

De poelen zijn voor de voorplantingsbiotoop van de Kamsalamander

Verder was er op deze locatie drainage aanwezig, omdat het gebied moest vernatten hebben we deze op diversen plekken per streng onderbroken. De onderbreking hield in dat we telkens een meter drainage er uit hebben gehaald zodat de functie van deze weg was en het water in / op het terrein bleef.

Voor deze werkzaamheden werden de volgende machines ingezet.

  • Rupskraan 18 tons
  • Rupskraan 8 tons
  • Tractor met grondkar
  • Motor zaag
  • Tractor met frees / klepelmaaier
  • Tractor met weidesleep
.
In opdracht van:

Ark Natuur ontwikkeling

Directie voerend:

Omniverde