Chippen en plaggen vergraste heide 2015

Dit natuur gebied is eigendom van Natuurmonumenten

De Malpie in Valkenswaard is een uitstekend wandel- en fiets gebied. Malpie Bergseheide is een mooi open heide gebied, dat grotendeels in eigendom is van de gemeente Valkenswaard. Natuurmonumenten heeft een klein deel in eigendom. Op dit gedeelte hebben wij de werkzaamheden uitgevoerd.

Onze werkzaamheden:

Zowel de chopper- als de plagwerkzaamheden worden uitgevoerd in het zogenaamde “visgraat” model. Dit houdt in dat je een “graat” plagt  en de volgende “graat” laat je zitten, om en om. Deze manier van plaggen gebeurt de laatste jaren steeds meer omdat dit een betere en mooiere heide ontwikkeling laat zien.

Er wordt geplagd op een diepte van 10 tot 15 cm, tot op de minerale bodemlaag. Deze werkzaamheden worden altijd achteruit uitgevoerd, zodat je niet over het geplagde gedeelte rijdt. Op de middelbaan hebben we rijplaten gelegd om insporing te vermijden. Ook wordt er een draaipunt aangelegd met platen zodat de tractoren niet te ver achteruit hoeven te rijden. Er wordt meestal met een kantelbak geplagd om de contouren van het terrein goed te kunnen volgen.

Het plagsel wordt voornamelijk afgezet bij boomkwekers. Dit levert zowel organisch materiaal als zandaanvulling voor hun grond.

In opdracht van:

Natuurmonumenten

Werkzaamheden:

Chippen en plaggen