Natuurherstel Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven 2016

Dit natuur gebied is eigendom van Natuurmonumenten

 

Groote Meer en de Kalmthoutse Heide in België maken deel uit van het grensoverschrijdende natuurpark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Een uitgestrekt heuvelachtig gebied met bossen, heide, stuifzand en vennen.

De werkzaamheden werden uitgevoerd om de waterstand in de 3 vennen, Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven omhoog te krijgen. Deze waren te laag en daardoor ontstond bebossing. De begroeiing die er ontwikkelde bestond voornamelijk uit wilgen, els, berk en dennen. Verder groeide er gras, biezen en riet.

Ook werden de randen aangepakt zodat de meren groter en opener werden.

Vanuit België is er een leiding aangelegd voor het water dat overtollig is uit de Kalmthoutse Heide. De kosten werden dan ook samen gedragen, win-win situatie.

Ingezet materiaal:

 • diverse rupskranen met houttang, houtknippers, postenhaak en sorteergrijper
 • rupskraan midi (8 ton) met houtknipper
 • Tractor met schijvenmaaier, acrobaat en opraapwagen
 • Tractor met chopper en bosfrees
 • Chipper (Albach en Jenz)
 • Morbark tubgrinder
 • Trommel- en sterrenzeef
 • Containerwagen Ginaf 8×4 en Daf trekker met walking floor

Alle vrijkomende materialen zijn weer verwerkt:

 • Gras en riet:    organisch materiaal voor akkerbouwers
 • Takhout:          chips voor Bio-energie centrales
 • Stamhout:        vezel industrie en kachelhou
 • Posten:             shrips voor Bio-energie centrales
 • Zeefgrond:        ophoging industrie gebied
In opdracht van:

Stad en Groen Projecten

Eigenaar:

Natuurmonumenten